Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
641/2021 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 30-04-2021 Szczegóły
640/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15 30-04-2021 Szczegóły
639/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 404 w Warszawie, ul. Cyklamenów 28 30-04-2021 Szczegóły
638/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, ul. Bajkowa 17/21 30-04-2021 Szczegóły
637/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie, ul. Żegańska 1A 30-04-2021 Szczegóły
636/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na rok 2021 miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz podmiotów, które mają obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, a także wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne 30-04-2021 Szczegóły
635/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odwoławczej 30-04-2021 Szczegóły
634/2021 w sprawie odwołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania zielenią miejską 30-04-2021 Szczegóły
633/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 29-04-2021 Szczegóły
632/2021 w sprawie trybu prac komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy 29-04-2021 Szczegóły
631/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 29-04-2021 Szczegóły
630/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Realizacja działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku 29-04-2021 Szczegóły
629/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 29-04-2021 Szczegóły
628/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2021-2023 pod nazwą: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29-04-2021 Szczegóły
627/2021 w sprawie wyłączenia z zarządzania i administrowania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz powierzenia w zarząd i administrowanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu o numerze 42 w budynku przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie 29-04-2021 Szczegóły
626/2021 w sprawie wyłączenia z zarządzania i administrowania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powierzenia w zarząd i administrowanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu o numerze 3 w budynku przy ul. S. Przybyszewskiego 57 w Warszawie 29-04-2021 Szczegóły
625/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok 29-04-2021 Szczegóły
624/2021 w sprawie przekazania do Miejskiego Centrum Sieci i Danych m.st. Warszawy składników majątkowych 28-04-2021 Szczegóły
623/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Bohaterów 41 28-04-2021 Szczegóły
622/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 28-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe