Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
504/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą Mobilni w kulturze 31-03-2021 Szczegóły
503/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy” 31-03-2021 Szczegóły
502/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy” 31-03-2021 Szczegóły
501/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Międzypokoleniowe inicjatywy edukacyjno-kulturalne 31-03-2021 Szczegóły
500/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą Dziedzictwo kulturowe Warszawy 31-03-2021 Szczegóły
499/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą Różnorodna Warszawa 31-03-2021 Szczegóły
498/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 31-03-2021 Szczegóły
497/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 248 w Warszawie, ul. K. Dickensa 5A 31-03-2021 Szczegóły
496/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 100 w Warszawie, ul. Częstochowska 16/18 31-03-2021 Szczegóły
495/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 61 w Warszawie, ul. Lelechowska 7 31-03-2021 Szczegóły
494/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy i Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów 31-03-2021 Szczegóły
493/2021 w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty 31-03-2021 Szczegóły
492/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok 30-03-2021 Szczegóły
491/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w latach 2021-2023 pod nazwą „Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster” 30-03-2021 Szczegóły
490/2021 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku 29-03-2021 Szczegóły
489/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Armii Krajowej 39 29-03-2021 Szczegóły
488/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22 29-03-2021 Szczegóły
487/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, w Warszawie, ul. I. Paderewskiego 45 29-03-2021 Szczegóły
486/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Admiralska 17 29-03-2021 Szczegóły
485/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 261 „Pod dębami” w Warszawie, ul. Armii Krajowej 72 29-03-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe