Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2038/2021 w sprawie wyłączenia z zarządzania i administrowania Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nieruchomości lub ich części stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Wilanów 31-12-2021 Szczegóły
2037/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zakazu likwidacji ujęć wód podziemnych 31-12-2021 Szczegóły
2036/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw koordynacji realizacji Umowy koncesji na zaprojektowanie i budowę ogólnodostępnego, płatnego, podziemnego obiektu parkingowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego pod placem Powstańców Warszawy 31-12-2021 Szczegóły
2035/2021 w sprawie przekazania składników majątkowych m.st. Warszawy jednostkom budżetowym w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 30-12-2021 Szczegóły
2034/2021 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę 30-12-2021 Szczegóły
2033/2021 w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy 30-12-2021 Szczegóły
2032/2021 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego oraz odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu 30 września 2021 r. na przekazanie informacji o planowanej liczbie uczniów w roku 2022 30-12-2021 Szczegóły
2031/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2022 rok i planu wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok 30-12-2021 Szczegóły
2030/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok 30-12-2021 Szczegóły
2029/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych 29-12-2021 Szczegóły
2028/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r., pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” 29-12-2021 Szczegóły
2027/2021 w sprawie procedury przyznawania dotacji celowych dla instytucji kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa 29-12-2021 Szczegóły
2026/2021 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie składników majątkowych m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
2025/2021 w sprawie wyznaczenia Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
2024/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury 29-12-2021 Szczegóły
2023/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024” 29-12-2021 Szczegóły
2022/2021 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy 29-12-2021 Szczegóły
2021/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu realizacji zadań z zakresu współpracy Urzędu m.st. Warszawy z Głównym Urzędem Statystycznym 29-12-2021 Szczegóły
2020/2021 w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2022 r. 29-12-2021 Szczegóły
2019/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 29-12-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe