Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1287/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2020-2022 pod nazwą „Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności” 30-10-2020 Szczegóły
1286/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020-2021 29-10-2020 Szczegóły
1285/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2020 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok 29-10-2020 Szczegóły
1284/2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7 29-10-2020 Szczegóły
1283/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS 29-10-2020 Szczegóły
1282/2020 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021 oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert 28-10-2020 Szczegóły
1281/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 28-10-2020 Szczegóły
1280/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 28-10-2020 Szczegóły
1279/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy 28-10-2020 Szczegóły
1278/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 28-10-2020 Szczegóły
1277/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2020 - 2021 pod nazwą: „Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”. 28-10-2020 Szczegóły
1276/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku pod nazwą: Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja 28-10-2020 Szczegóły
1275/2020 w sprawie przekazania składników majątku m.st. Warszawy Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy 27-10-2020 Szczegóły
1274/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga - Południe miasta stołecznego Warszawy przy ul. Jubilerskiej 6, wraz z jednoczesną sprzedażą prawa własności naniesień 26-10-2020 Szczegóły
1273/2020 "zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w 2020 roku” " 26-10-2020 Szczegóły
1272/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej m.st. Warszawy 26-10-2020 Szczegóły
1271/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020 pod nazwą „Rozwijanie umiejętności społecznych” 23-10-2020 Szczegóły
1270/2020 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej przy ul. K. Irzykowskiego 1a w Warszawie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego 22-10-2020 Szczegóły
1269/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym 22-10-2020 Szczegóły
1268/2020 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 21-10-2020 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe