Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1514/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019-2050 30-09-2019 Szczegóły
1513/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 30-09-2019 Szczegóły
1512/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 30-09-2019 Szczegóły
1511/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2019-2020 pod nazwą Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie 27-09-2019 Szczegóły
1510/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. 27-09-2019 Szczegóły
1509/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w roku 2019 pod nazwą: Doposażenie oraz drobne prace remontowo-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne. 27-09-2019 Szczegóły
1508/2019 w sprawie ufundowania przez m.st. Warszawę VI nagrody dla uczestnika finału oraz wyróżnień dla czwórki uczestników finału XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2020 roku 27-09-2019 Szczegóły
1507/2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku pod nazwą „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego” 27-09-2019 Szczegóły
1506/2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku pod nazwą „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej” 27-09-2019 Szczegóły
1505/2019 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA" w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 27-09-2019 Szczegóły
1504/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019 pod nazwą Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury 27-09-2019 Szczegóły
1503/2019 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 27-09-2019 Szczegóły
1502/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a 27-09-2019 Szczegóły
1501/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2019-2020 pod nazwą Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+. 27-09-2019 Szczegóły
1500/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019-2020 pod nazwą „Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych” 27-09-2019 Szczegóły
1499/2019 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w związku z organizacją Warszawskiego Wielkiego Marszu Klimatycznego 26-09-2019 Szczegóły
1498/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w latach 2019 –2022 pod nazwą „Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” 26-09-2019 Szczegóły
1497/2019 w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony Jeziorka Czerniakowskiego 26-09-2019 Szczegóły
1496/2019 w sprawie rejestru oznakowanych elektronicznie martwych zwierząt domowych 26-09-2019 Szczegóły
1495/2019 w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2019/2020 24-09-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe