Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1410/2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 30-08-2019 Szczegóły
1409/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 128 w Warszawie, ul. Turmoncka 2 30-08-2019 Szczegóły
1408/2019 w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek Guliwer 30-08-2019 Szczegóły
1407/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13 30-08-2019 Szczegóły
1406/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Cegłowska 80 30-08-2019 Szczegóły
1405/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 36 „Odkrywcy Nowego Świata” w Warszawie, ul. Nowy Świat 41a 30-08-2019 Szczegóły
1404/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 30-08-2019 Szczegóły
1403/2019 w sprawie powołania dyrektora Teatru Rozmaitości 30-08-2019 Szczegóły
1402/2019 zmieniające zarządzenie nr 729/2019 r. w sprawie wysokości nagrody pieniężnej Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2019 roku 29-08-2019 Szczegóły
1401/2019 zmieniające Zarządzenie nr 728/2019 w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy 29-08-2019 Szczegóły
1400/2019 w sprawie przekazania do najmu lokalu mieszkalnego nr 22/23/24/25 usytuowanego w budynku przy ul. Grójeckiej 20B na rzecz Fundacji Zerwane Więzi 29-08-2019 Szczegóły
1399/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 –2020 pod nazwą Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie. 29-08-2019 Szczegóły
1398/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w roku 2019 pod nazwą: Doposażenie oraz drobne prace remontowo-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne. 29-08-2019 Szczegóły
1397/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 29-08-2019 Szczegóły
1396/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 29-08-2019 Szczegóły
1395/2019 w sprawie obciążenia służebnością przejścia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Chłodnej 28-08-2019 Szczegóły
1394/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, przy ul. Sabały 16, 18, 20, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków znajdujących się na gruncie na rzecz spółdzielni, w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 28-08-2019 Szczegóły
1393/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 186 w Warszawie, ul. Wołomińska 12/18 28-08-2019 Szczegóły
1392/2019 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego 28-08-2019 Szczegóły
1391/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji od dnia 1 września 2019 r. dla Liceum Niepublicznego Ogólnokształcącego Fundacji Amicus 28-08-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe