Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1112/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start” w m.st. Warszawie 28-06-2019 Szczegóły
1111/2019 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy 28-06-2019 Szczegóły
1110/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40 28-06-2019 Szczegóły
1109/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sandora Petöfiego w Warszawie, ul. Grabowska 1 28-06-2019 Szczegóły
1108/2019 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 28-06-2019 Szczegóły
1107/2019 w sprawie odwołania dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury 28-06-2019 Szczegóły
1106/2019 w sprawie powołania Warszawskiej Rady Kobiet 28-06-2019 Szczegóły
1105/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 44 w Warszawie, ul. Ludna 8 28-06-2019 Szczegóły
1104/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 34 w Warszawie, ul. Emilii Plater 25 28-06-2019 Szczegóły
1103/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku, pod nazwą: doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 27-06-2019 Szczegóły
1102/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2019-2020 pod nazwą Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich domach pomocy społecznej 27-06-2019 Szczegóły
1101/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2019-2020 pod nazwą: Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy 27-06-2019 Szczegóły
1100/2019 w sprawie przyznania Nagrody Sportowej m.st. Warszawy 27-06-2019 Szczegóły
1099/2019 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 23/31 27-06-2019 Szczegóły
1098/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 27-06-2019 Szczegóły
1097/2019 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Znanej 2, oznaczonej jako dz. ew. nr 38 i 39 z obrębu 6-07-07, uregulowanej w księdze wieczystej WA4M/00413652/8 27-06-2019 Szczegóły
1096/2019 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Warszawie w dzielnicy Ochota, oznaczonych jako dz. ew. nr 42/1, 42/2 i 42/3 z obrębu 2-02-02, nieruchomości położonej w dzielnicy Mokotów, oznaczonej jako dz. ew. 112/2 z obrębu 1-01-21 oraz nieruchomości położonej w dzielnicy Praga-Południe, oznaczonej jako dz. ew. nr 190 z obr. 3-04-12 27-06-2019 Szczegóły
1095/2019 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla uczestników Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży 27-06-2019 Szczegóły
1093/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. budżetu partycypacyjnego 26-06-2019 Szczegóły
1094/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji od dnia 1 września 2019 r. dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Nie z tej bajki” 26-06-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe