Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
969/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 352 w Warszawie, ul. L. Teligi 3 31-05-2019 Szczegóły
968/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 283 w Warszawie, ul. Puszczyka 6 31-05-2019 Szczegóły
967/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko” w Warszawie, ul. Wokalna 1 31-05-2019 Szczegóły
966/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63 A 31-05-2019 Szczegóły
965/2019 w sprawie przekazania Przedszkolu nr 434 w Warszawie przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 składników majątkowych m.st. Warszawy 31-05-2019 Szczegóły
964/2019 w sprawie procedury udzielenia zamówień skonsolidowanych na „Zakup energii elektrycznej dla członków Warszawskiej Grupy Zakupowej” oraz zmiany Zarządzenia nr 5617/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami 31-05-2019 Szczegóły
963/2019 w sprawie przekazania do jednostek budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych 31-05-2019 Szczegóły
962/2019 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok 31-05-2019 Szczegóły
961/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 31-05-2019 Szczegóły
960/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej 31-05-2019 Szczegóły
959/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2019 roku pod nazwą Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych 31-05-2019 Szczegóły
958/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku 29-05-2019 Szczegóły
957/2019 w sprawie zmian w składzie Warszawskiej Rady Seniorów 29-05-2019 Szczegóły
956/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2019-2020 pod nazwą: Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” 29-05-2019 Szczegóły
955/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2019-2020 pod nazwą: Zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie 29-05-2019 Szczegóły
954/2019 w sprawie obciążenia służebnościami przesyłu nieruchomości, położonych w Warszawie w dzielnicy Targówek i dzielnicy Praga Północ 29-05-2019 Szczegóły
953/2019 w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury 29-05-2019 Szczegóły
952/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 390 w Warszawie, ul. Secemińska 1 29-05-2019 Szczegóły
951/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 337 w Warszawie, ul. Reżyserska 19 29-05-2019 Szczegóły
950/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 215 w Warszawie, ul. E. Szwankowskiego 3 29-05-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe