Jak korzystać z BIP

Nawigacja Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy odbywa się poprzez menu podmiotowe (po lewej stronie ekranu) oraz menu przedmiotowe (po prawej stronie ekranu), podzielone na działy ogólne. Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w prawej górnej części ekranu. Z każdej podstrony Biuletynu m.st. Warszawy możliwe jest przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy przy użyciu odnośnika "strona główna" w menu górnym. Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest na stronie "mapa serwisu". Wyszukiwarka
W górnej części ekranu, po prawej stronie, poniżej logo BIP dostępna jest tzw. ogólna wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych (htm), a także informacje zamieszczone w załączonych plikach tekstowych, np. txt, rtf, doc, xls, xlt, pdf.
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje wg następujących kryteriów:
ze wszystkimi słowami - wyświetlone zostaną strony, na których dostępne są wszystkie słowa wpisane do wyszukiwarki - w dowolnej kolejności, w tytule i treści strony, na stronach htm (pomijane są pliki tekstowe), we wszystkich działach BIP (w menu podmiotowym i przedmiotowym), opublikowane kiedykolwiek.Opcje wyszukiwania wyszukiwarki ogólnej można zmienić na stronie wyszukiwania zaawansowanego, poprzez kliknięcie na odnośnik "Wyszukiwanie zaawansowane" umieszczony poniżej wyszukiwarki.

Poza wyszukiwarką ogólną w Biuletynie m.st. Warszawy znajdują się także wyszukiwarki szczegółowe dotyczące konkretnych działów BIP (np. wyszukiwarka oświadczeń majątkowych, wyszukiwarka uchwał i zarządzeń, wyszukiwarka dokumentów w dziale "Tok prac uchwałodawczych", wyszukiwarka ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy, wyszukiwarka interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy itd.)
Elementy strony
Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:
panel górny z logo BIP i wyszukiwarką, menu górne oraz menu dolne, menu przedmiotowe oraz menu podmiotowe (w niektórych działach, w których zamieszczone zostały obszerne publikacje, np. zbiorcze tabele, jedno z menu może być ukryte), tytuł strony, ścieżka informująca użytkownika o miejscu, w którym aktualnie przegląda informacje (np. BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Biura Urzędu > Gabinet Prezydenta), przycisk "Drukuj", treść strony z odsyłaczami do innych stron, informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które daną informacje wprowadziły, aktualizowały, zatwierdziły i publikowały oraz data wykonania każdej z wymienionych wcześniej czynności na konkretnej stronie (informacja o redaktorach nie jest wyświetlana na stronach zbiorczych, tj. takich, które automatycznie generują zawartość korzystając z danych zamieszczonych na innych stronach), licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu, rejestr zmian dokonanych na stronie. Możliwe jest wyświetlanie stron Biuletynu w wersji dla osób niedowidzących oraz dla osób korzystających z urządzeń mobilnych. Jeśli dla konkretnej strony dostępna jest wersja specjalna poniżej wyszukiwarki ogólnej pojawiają się ikony:


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Menu przedmiotowe
Menu podmiotowe
English
Dokumenty
Kanały RSS
Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Mapa serwisu
Rejestr zmian w BIP
Wyszukiwanie informacji
Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Jak korzystać z BIP
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Formularz kontaktowy
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Strony internetowe Dzielnic m.st. Warszawy
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane

Wersja standardowa