BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa > Zdzieszowice. Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Góry Św. Anny 21A oznaczonej jako dz. ew. nr 500/6 z obrębu 0007.

 

Urząd m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO) został opublikowany wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), nieruchomości położonej w Zdzieszowicach, przy ul. Góry Św. Anny 21A, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 500/6 z obrębu 0007.

Załączniki:

WYKAZ Nr 28/WO/2019

 

 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość, na podstawie art. 4 ust. 9b¹
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) przeznaczona została do wydzierżawienia. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości można składać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, przy
ul. T. Chałubińskiego 8 w terminie 21 dni od daty publikacji na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (ETO).

 

adres nieruchomości:

Zdzieszowice, ul. Góry Św. Anny 21A

nr działki ewidencyjnej:

500/6

nr obrębu ewidencyjnego:

0007

oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej:

OP1K/00036458/7

powierzchnia nieruchomości:

4330 m2

powierzchnia do wydzierżawienia:

Grunt: 1605 m2 oraz budynek (parter): 390 m2 (pow. zabudowy)

opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Według planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów w mieście Zdzieszowice, podjętego uchwałą nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – rotacyjnych, terenach usług zdrowia i terenach usług gastronomii.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - gastronomicznej.

terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy:

 

----------------------

wartość rynkowa nieruchomości:

----------------------

okres dzierżawy:

3 lata

czynsz – miesięcznie:

1037,40 zł + 23% VAT

terminy wnoszenia opłat:

do 10-tego dnia miesiąca (z góry)

warunki zmiany wysokości opłat:

aktualizacja według współczynnika wzrostu cen towarów i usług GUS, możliwa w IV kwartale każdego roku kalendarzowego

 

Data ogłoszenia:
14-08-2019
Data wprowadzenia:  14-08-2019
 
 
Wprowadził Antonowicz Paulina (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 14-08-2019
Aktualizujący Antonowicz Paulina (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 14-08-2019
Zatwierdzający Antonowicz Paulina (Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)) 14-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-08-2019
Liczba odwiedzin: 71
Rejestr zmian