BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
256/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielania zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 22-06-2007 Szczegóły
255/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Gronowej -ETAP II i III 22-06-2007 Szczegóły
254/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: I. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" II. "Budowa toalety publicznej". 22-06-2007 Szczegóły
253/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 22-06-2007 Szczegóły
252/II/07 zmiany Uchwały Nr 185/II/07 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku. 22-06-2007 Szczegóły
251/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-06-2007 Szczegóły
250/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza 19-06-2007 Szczegóły
249/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Nowokabackiej" 19-06-2007 Szczegóły
248/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań pn.: "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 19-06-2007 Szczegóły
247/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 30.06.2007r. na dzień 30.09.2007r. 19-06-2007 Szczegóły
246/II/07 przeznaczenia środków finansowych na zakup Nagród Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla najlepszych uczniów publicznych wilanowskich szkół. 19-06-2007 Szczegóły
245/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań p.n.: I. "Przebudowa ulicy Stanisława Kostki Potockiego' II. "Budowa toalety publicznej" 14-06-2007 Szczegóły
244/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów do standardów MPWiK - wymiana wodomierzy 14-06-2007 Szczegóły
243/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 14-06-2007 Szczegóły
242/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK - przebudowa uzbrojenia sieci. 14-06-2007 Szczegóły
241/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na przebudowę tarasu dachu nad pomieszczeniem w Sz.P. nr 261 przy ul. Wiertniczej 26. 14-06-2007 Szczegóły
240/II/07 modernizacji sieci elektrycznej w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 14-06-2007 Szczegóły
239/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-06-2007 Szczegóły
238/II/07 przekazania Urzędowi Stanu Cywilnego m.st. Warszawy drukarek igłowych OKI Microline 390FB (3 sztuki). 14-06-2007 Szczegóły
196/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie". 11-05-2007 Szczegóły