BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
IV/17/2006 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła 14-12-2006 Szczegóły
IV/16/2006 przyjęcia planu pracy Rady Dzielnicy Wesoła na rok 2007 14-12-2006 Szczegóły
IV/15/2006 powołania Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 14-12-2006 Szczegóły
IV/14/2006 ustalenia składów osobowych komisji Rady Dzielnicy Wesoła. 14-12-2006 Szczegóły
IV/13/2006 powołania Komisji Rady Dzielnicy Wesoła i ustalenia przedmiotu ich działania 14-12-2006 Szczegóły
IV/12/2006 obsadzenia mandatu radnego 14-12-2006 Szczegóły
IV/11/2006 obsadzenia mandatu radnego 14-12-2006 Szczegóły
III/10/2006 wygaśnięcia mandatu radnego 08-12-2006 Szczegóły
III/9/2006 wygaśnięcia mandatu radnego 08-12-2006 Szczegóły
III/8/2006 ustalenia składu Zarządu Dzielnicy Wesoła 08-12-2006 Szczegóły
III/7/2006 wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 08-12-2006 Szczegóły
III/6/2006 wyboru zastępcy burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 08-12-2006 Szczegóły
III/5/2006 wyboru Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 08-12-2006 Szczegóły
II/4/2006 ustalenia kryteriów opiniowania kandydatów na funkcję Burmistrza Dzielnicy Wesoła 04-12-2006 Szczegóły
II/3/2006 powołania Komisji Doraźnej ds. wyboru Burmistrza Dzielnicy Wesoła 04-12-2006 Szczegóły
II/2/2006 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Wesoła 04-12-2006 Szczegóły
I/1/2006 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła 27-11-2006 Szczegóły
LXIV/159/2006 wyrażenia opinii do projektu załącznika Dzielnicy Wesoła do budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok. 19-10-2006 Szczegóły
LXIII/158/2006 wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2006 rok. 28-09-2006 Szczegóły
LXII/157/2006 zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej. 31-08-2006 Szczegóły