BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

 

Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 2/333 z obrębu 1-10-37, odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, pow. zieleni na płycie i pow. utwardzonych na działce ewid. nr 2/333 z obrębu 1-10-37
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.176.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 004 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 2/333 z obrębu 1-10-37, odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, pow. zieleni na płycie i pow. utwardzonych na działce ewid. nr 2/333 z obrębu 1-10-37
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.175.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 014 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 2/333 z obrębu 1-10-37, odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, pow. zieleni na płycie i pow. utwardzonych na działce ewid. nr 2/333 z obrębu 1-10-37
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.174.2021.TW z 12 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 014 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Wykonanie komór drenażowych na działkach nr 55, 56/2 i 111/2 obręb 1-07-06 w dzielnicy Mokotów i odprowadzanie do ww. urządzeń, wód opadowych i roztopowych z fragmentów dróg: Pułku AK Waligóra i Batalionu AK Ryś
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.114.2021.AZ z 2 kwietnia 2021 r Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych w związku z budową kanału sanitarnego w ul. Kwidzyńskiej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.42.2021.ST z 1 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych w związku z budową kanału sanitarnego w ul. Paczkowskiej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.41.2021.ST z 1 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.788.2020.AZ z 31 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-04-2021
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z dachów na dz. ew. nr 28/1 obręb 1-06-12
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.134.2021.MSK z 29 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 004 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do 3 studni chłonnych przy ul. Zaściankowej i Hektarowej w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.69.2021.TW z 25 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2021
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk przy Al. Lotników 32/46 do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.699.2020.MSK z 24 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-04-2021
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze stacji paliw przy ul. Postępu 16 w dzielnicy Mokotów do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.143.2021.TW z 22 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego i na usługę wodną na działce nr 40/1 obręb 4-07-10 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.65.2021.MSK z 22 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przy ul. Zaściankowej i Hektarowej
Informacja znak WA.ZUZ.6.4210.69.2021.TW z 25 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Wykonanie 2 zestawów skrzynek retencyjno-rozsączających i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ul. Białej Koniczyny w dzielnicy Mokotów do ww. urządzeń wodnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.811.2021.MSK z 17 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-03-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na budowę skrzynek rozsączających SR1-SR4 i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ww. urządzeń z ul. Krzewnej w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.58.2021.ST z 15 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.788.2020.AZ z 16 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2021
Wykonanie 19 systemów rozsączania i odprowadzanie do ww. systemów rozsączania wód opadowych i roztopowych z projektowanych 9 budynków mieszkalnych na działce nr 39/4 obręb 3-14-15 w dzielnicy Wawer
WA.ZUZ.6.4210.120.2021.TW z 10 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-03-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w pkt I. ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnego z 22.06.2011 r., znak: NN-404/P/10-AN/11 i udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.11.2021.RB z 9 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w pkt I. ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnego z 8.07.2011 r., znak: NN-404/P/11-RB/11 i udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.12.2021.RB z 9 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w pkt I. ppkt 2 pozwolenia wodnoprawnego z 22.06.2011 r., znak: NN-404/P/09-AN/11 i udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.13.2021.RB z 9 marca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian