BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Decyzje wydane po 17.09.2016 r. > 2019 > Decyzja nr 54/SD/2019 z dnia 28.02.2019 (nieostateczna)

 

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sobocka 11 (dawna ul. Łomiańska 20)

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  Wyłączenia dokonała Marta Sawicka, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.

Data ogłoszenia:
23-04-2019
Data wprowadzenia:  23-04-2019
 
 
Wprowadził Chmielewska Marta (SD) (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 23-04-2019
Aktualizujący Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 15-05-2019
Zatwierdzający Czaplicka Julita (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 15-05-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2019
Liczba odwiedzin: 96
Rejestr zmian