BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące > Żoliborz. Modyfikacja wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi, garażem podziemnym oraz zjazdem - ul. Gdańska 5 i 7

 

Prezydent m.st. Warszawy na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm) zamieszcza w załączeniu modyfikację wniosku opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy dnia 27 marca 2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi, garażem podziemnym oraz zjazdem na działkach ewidencyjnych nr 32 i 33 w obrębie 7-04-14, przy ul. Gdańskiej 5 i 7 w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496 z późn. zm.), uwagi do modyfikacji ww. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (znak sprawy AM-ZP-C.0006.1.2019.JFE), można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79 kod pocztowy: 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z poźn. zm.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy, tj. do dnia 2 sierpnia 2019r.
 
Data zamieszczenia wniosku 12 lipca 2019 r.

link do wniosku opublikowanego na BIP 27 marca 2019 r.

Data ogłoszenia:
12-07-2019
Data wprowadzenia:  12-07-2019
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-07-2019
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-07-2019
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-07-2019
Liczba odwiedzin: 1549
Rejestr zmian