BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1751/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1750/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1749/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1748/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1747/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1746/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sałatkowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 17-06-2008 Szczegóły
1745/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 17-06-2008 Szczegóły
1744/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1352/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy 16-06-2008 Szczegóły
1743/2008 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawy 16-06-2008 Szczegóły
1742/2008 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej), oraz na zrealizowanie infrastruktury drogowej niezbędnej do jej wykonywania, obciążającej nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Suwak, oznaczone jako działki ewidencyjne numer 8/1 z obrębu 1-08-01 oraz nr 15/2 z obrębu 1-08-01 (opisana w KW WA2M/00447234/5), na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych, lub właścicieli (w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego), działki ewidencyjnej numer 14 z obrębu 1-08-01, opisanej w KW WA2M/00158911/2 16-06-2008 Szczegóły
1741/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie przy ul. Czarnieckiego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 16-06-2008 Szczegóły
1740/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kraski, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 16-06-2008 Szczegóły
1739/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów ds. opiniowania ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2008 roku i w latach 2008-2010 z zakresu kultury 13-06-2008 Szczegóły
1738/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 13-06-2008 Szczegóły
1737/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 13-06-2008 Szczegóły
1736/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w 2008 r. w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 13-06-2008 Szczegóły
1735/2008 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy administrowania i zarządzania nieruchomością zabudowana budynkiem czterokondygnacyjnym, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 96 z obrębu 2-02-07, położoną w Warszawie przy ul. Siewierskiej 13 13-06-2008 Szczegóły
1734/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania 13-06-2008 Szczegóły
1733/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Podleśnej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 12-06-2008 Szczegóły
1732/2008 zmieniające zarządzenie nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy 12-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7