BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
553/2003 konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul.Przyokopowej 28 w Warszawie 11-08-2003 Szczegóły
579/2003 odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Lwowskiej 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 22-08-2003 Szczegóły
549/2003 określenia wzoru sprawozdania z wykonania zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, którym zostały przyznane dotacje na cele publiczne związane z realizacja zadań m.st.Warszawy 07-08-2003 Szczegóły
547/2003 określenia wzoru wniosku o dotację na realizacje zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie m.st.Warszawy 07-08-2003 Szczegóły
581/2003 określenia wzoru wniosku o dotację na realizację zadań m.st. Warszawy z zakresu oświaty i wychowania 22-08-2003 Szczegóły
573/2003 określenia wzoru wniosku o dotację na realizacji zadań m.st. Warszawy z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki 21-08-2003 Szczegóły
545/2003 organizacji konkursu „Mój Dom” 07-08-2003 Szczegóły
539/2003 oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu m.st. Warszawy 01-08-2003 Szczegóły
575/2003 powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej w jednoosobowej spółce m.st. Warszawy działającej pod firmą Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 22-08-2003 Szczegóły
551/2003 powołania Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie 07-08-2003 Szczegóły
586/2003 przedstawienia Radzie miasta stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za I półrocze 2003 roku 29-08-2003 Szczegóły
588/2003 przekształcenia Rady Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 160 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.02.2003 r. 29-08-2003 Szczegóły
583/2003 przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Warszawie przy ul. CZERNIAKOWSKIEJ 131 wraz ze sprzedażą znajdującego się na gruncie budynku, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego 28-08-2003 Szczegóły
584/2003 przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. WIELICKIEJ/DOMANIEWSKIEJ, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego 28-08-2003 Szczegóły
582/2003 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 20/20A usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Złotej 71 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu 28-08-2003 Szczegóły
585/2003 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 25/26/27/28/29A usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Chłodnej 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu 28-08-2003 Szczegóły
535/2003 przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań m.st. Warszawy z zakresu kultury w roku 2003 01-08-2003 Szczegóły
542/2003 przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w II półroczu 2003 roku 07-08-2003 Szczegóły
543/2003 przyznania dotacji w II półroczu 2003 roku, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie niektórych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii 07-08-2003 Szczegóły
541/2003 przyznania dotacji w II półroczu 2003 roku, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 07-08-2003 Szczegóły
1 2 3