BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część zachodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania

 

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Mańki – część zachodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały Nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia oraz uchwały Nr XCII/2690/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprostowania
w uchwale Nr LXXXVI/2538/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku , którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka;
  • od wschodu: zachodnia granica działek nr ew.  138, 5/1 i 5/2 z obrębu 4-16-05 i ich przedłużenie do wschodniej linii brzegowej rzeki Długiej (Kanału Markowskiego) oraz wschodnia linia brzegowa rzeki Długiej;
  • od południa: północna i wschodnia linia rozgraniczająca ul. Zdziarskiej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN piętro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia”) w terminie do 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Data ogłoszenia:
09-07-2012
Data wprowadzenia:  09-07-2012
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-07-2012
Aktualizujący Marek Łapiński 13-08-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 13-08-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-08-2013
Liczba odwiedzin: 2259