BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Decyzje wydane po 17.09.2016 r. > Decyzje wydane po 17.09.2016 r.

 

Decyzja nr 136/SD/2020 z dnia 26.08.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 3. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Decyzja nr 152/SD/2020 z dnia 24.09.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 55. Decyzja wydana w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2020
Decyzja nr 151/SD/2020 z dnia 24.09.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 55. Decyzja wydana w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-10-2020
Decyzja nr 150/SD/2020 z dnia 23.09.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie, dawniej "Willa Służewiec nr "  Decyzja wydana w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-11-2020
Decyzja nr 146/SD/2020 z dnia 16.09.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ul. Kasprowicza, ul. Przybyszewskeigo, ul. Grodeckiego. Decyzja wydana w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-10-2020
Decyzja nr 130/SD/2020 z dnia 17.08.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ptasiej 1/pl. Żelaznaj Bramy 8. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 128/SD/2020 z dnia 13.08.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żukowskiej 5. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 125/SD/2020 z dnia 10.08.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 123/SD/2020 z dnia 3.08.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wołomińskej 11. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 122/SD/2020 z dnia 30.07.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nadrzecznej. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 120/SD/2020 z dnia 27.07.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 70A. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-10-2020
Decyzja nr 135/SD/2020 z dnia 25.08.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 21. Decyzja wydana w trybie art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Decyzja nr 121/SD/2020 z dnia 27.07.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Fundamentowej. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-10-2020
Decyzja nr 119/SD/2020 z dnia 27.07.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Majdańskiej 36/38 (dawniej ul. Gdecka róg ul. Pilawskiej). W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Decyzja nr 118/SD/2020 z dnia 22.07.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 59. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Decyzja nr 117/SD/2020 z dnia 22.07.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dobrzynieckiej 10. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2020
Decyzja nr 116/SD/2020 z dnia 21.07.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nieświeskiej 1. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2020
Decyzja nr 114/SD/2020 z dnia 30.06.2020 (ostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gąsocińskiej 4a. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2020
Decyzja nr 113/SD/2020 z dnia 30.06.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rożanej 13 (dawniej ul. Różana). W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2020
Decyzja nr 112/SD/2020 z dnia 29.06.2020 (nieostateczna)
Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ksawerów 12. W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-09-2020

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian