BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Praga-Południe > Praga-Południe.Przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia przy ul. Grenadierów Cyraneczki

 

OBWIESZCZENIE

o zmianie wniosku

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 j.t.), art. 50 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945  j.t.).

 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

zawiadamia

- że toczącym się postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wniosku złożonego w dniu 13.02.2019r., przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV” na nieruchomości położonej przy ul. Grenadierów/Cyraneczki oznaczonej jako części dz. ew. nr 2, 47, 48, 55 z obrębu 3-05-03 oraz 74, 75/2, 76 z obrębu 3-05-02, Wnioskodawca w dniu 30.04.2019r. dokonał zmiany wniosku m.in. w zakresie granic i powierzchni terenu inwestycji tj. wykreślił dz. ew. nr 2 z obrębu 3-05-03 oraz 76 z obrębu 3-05-02.

W związku z powyższym inwestycja planowana jest na części dz. ew. nr 47, 48, 55 z obrębu 3-05-03 oraz 74, 75/2 z obrębu 3-05-02 na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Pouczenie

         Zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacja  w  Wydziale Architektury i Budownictwa dla  Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, w pokoju 131, tel.: 22/ 443-51-98, fax.: 22/443-55-37.

         Ewentualne uwagi i wnioski należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe i składać bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy, ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-05-2019
Data wprowadzenia:  15-05-2019
 
 
Wprowadził Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 15-05-2019
Aktualizujący Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 15-05-2019
Zatwierdzający Roman Joanna (Dzielnica Praga-Południe) 15-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-05-2019
Liczba odwiedzin: 37
Rejestr zmian