BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Spraw Dekretowych > Decyzje wydane po 17.09.2016 r. > 2017 > Decyzja nr 82/SD/2017 z dnia 1.09.2017 r. (nieostateczna)

 

Dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bandoski (dawna ul. Sobieskiego 97)

W publikowanej decyzji wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania ze względu na ochronę prywatności (ochrona danych osobowych) z wyłączeniem danych osobowych właścicieli widniejących w dokumentach wydanych przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) lub tego rodzaju danych osobowych, które dotyczą obrotu nieruchomościami przed złożeniem wniosku w trybie ww. dekretu. Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764). Wyłączenia dokonała Adriana Wodzińska, pomoc administracyjna w Biurze Spraw Dekretowych.

Załączniki:
82-SD-2017.pdf
Data ogłoszenia:
29-05-2019
Data wprowadzenia:  29-05-2019
 
 
Wprowadził Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 29-05-2019
Aktualizujący Wodzińska Adriana (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 29-05-2019
Zatwierdzający Kopijer Agnieszka Maria (Biuro Spraw Dekretowych (SD)) 29-05-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-05-2019
Liczba odwiedzin: 71
Rejestr zmian