BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Gospodarki Odpadami > Ewidencje i rejestry > Miejsca zagospodarowania odpadów

 

 

Adres

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2

Osoba kontaktowa

Katarzyna Kwiatkowska

Numer telefonu

22 443 45 00

Uwagi

Poniższy link zawiera informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy przekazują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2012
Aktualizujący Mucha Anna (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 03-12-2019
Zatwierdzający Toporowicz Monika (Biuro Gospodarki Odpadami (GO)) 03-12-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2019
Liczba odwiedzin: 2752
Rejestr zmian