BIP > Menu podmiotowe > Urząd > Kontakt > Kontakt

 
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
Skrytka domyślna ePuap Urzędu
Ogólny adres e-mail Urzędu

Adres nie służy do załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego (KPA)

Rzecznik Prasowy
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Stanu Cywilnego
 
 
Rejestr zmian