BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 1 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.12.2020.WKA nr pisma w sprawie 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 3 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2020.MSK Nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: ­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Piotra Skargi w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 3 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2020.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 3 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 2 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 2 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA Nr pisma w sprawie: 32 (EKO) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 2 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 2 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-06-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.SPA       (nr pisma w sprawie: 25) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-06-2020
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 4 i 5 obręb 1-05-07 przy ul. Antoniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 27 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2018.MSK Nr pisma w sprawie: 53 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Odprowadzanie do wód Kanału Wawerskiego, wód opadowych i roztopowych z ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Trakt Brzeski w dzielnicy Wesoła
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.201.2020.AZ z 22.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, odprowadzanie poprzez ww. urządzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów planowanego budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Rosoła/Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.269.2020.BP z 21.05.2020 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw BP "WESOŁA" przy ul. Trakt Brzeski 50 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.168.2020.TW z 18.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w II linii metra
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.258.2020.AZ z 14.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej pasmo Pruszkowskie - zadanie 1, odcinek II
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 21.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: aflis@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-78-68 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 1 czerwca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.71.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Budowa zbiornika kriogenicznego do długotrwałego przechowywania azotu, przy ul. Działkowej 85 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020
Montaż zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4 numer „WAR2321D” na dachu budynku zlokalizowanego na działce ew. nr 190, obręb 3-01-03, przy ul. Walecznych 7 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 28 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.68.2020.JFI nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-06-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian