BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Należności i zobowiązania m.st. Warszawy > Należności m.st. Warszawy > 2018 > 2018

 
 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych: 

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  2018[zobacz]

 
 
Wprowadził Stasiak Piotr A. (KK) (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 21-03-2019
Aktualizujący Wełnicka Dorota (KK) (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 07-05-2019
Zatwierdzający Gajewska Małgorzata (Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)) 07-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2019
Liczba odwiedzin: 2922