BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Zgłoszenia budowy > Wola > Zgłoszenia budowy

 
Nr sprawy Data wpływu zgłoszenia Imię i nazwisko inwestora / nazwa firmy Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Dzielnica Upływ terminu Data wniesienia sprzeciwu Sprzeciw / wycofanie
UD-XVII-WAiB-AB.6743.280.2021.EKA 09-12-2021 m.st. Warszawa Dzielnica Wola sieć elektroenergetyczna

Skwer Sybiraków

obr. 6-01-05, dz. ew. nr: 10, 26, 27, 29

Wola
02-02-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.61.202.LLA 24-03-2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. sieć gazowa

ul. Człuchowska / Wincentego Pola

dz. ew. nr: 191/2, 97/4, 97/1, 22, obr. 6-07-06

Wola
15-04-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.73.2022.KWA 30-03-2022 Marianna Wiśniewska, Renata Kościelniak, Łukasz Szołtysik, Tomasz Figurski, Aleksandra Figurska sieć wodociągowa
ul. Koszycka, działka ew. nr 67 obręb 6-06-07 Wola
21-04-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.51.2022.KDZ 25-05-2022 Wspólnota Mieszkaniowa Rabsztyńska 19 sieć gazowa

ul. Rabsztyńska 19

dz. ew. nr 45, 56, obr. 6-03-18

Wola
16-06-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.129.2022.EKA 02-06-2022 Projekt Echo - 138 Sp. z o.o. Sp.k. sieć wodociągowa

ul. Towarowa / Pańska

dz. ew. nr 10/1, 11/3, 9/5, obr. 6-01-07

Wola
29-07-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.196.2022.GMA 17-08-2022 Fundacja Rodziny Nissenbaumów instalacje gazowe

ul. Gibalskiego 21

dz. ew. nr 57/1, obr. 6-03-13

Wola
08-09-2022 Nie wniesiono
UD-XVII-WAiB-AB.6743.209.2022.KWA 06-09-2022 Stoen Operator Sp. z o.o. budynek stacji transformatorowej
ul. Astronomów 3/ul. E. Ciołka 11A w Warszawie, Działki ew. nr 142/1, 142/2 obręb 6-06-14 Wola
18-11-2022 18-11-2022 Wniesiono
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11