BIP > Menu przedmiotowe > Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy > Dług Publiczny > Polityka długu > Polityka długu Warszawy na lata 2015-2020 > Polityka długu m.st. Warszawy na lata 2015 - 2020

 

Podstawowym celem polityki finansowej, w tym polityki zadłużenia Miasta jest stabilizacja podstawowych parametrów finansowych poprzez obniżenie deficytu i długu, przy zachowaniu możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Założenia strategiczne dotyczą w szczególności finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem obejmujących m.in. ustalenie wewnętrznych limitów zadłużenia.

Polityka długu Warszawy na lata 2015 - 2020

 
 
Wprowadził Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 26-09-2017
Aktualizujący Zdrojkowska-Wasilewska Jolanta (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Zatwierdzający Kamiński Arkadiusz (DR) (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)) 01-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-12-2017
Liczba odwiedzin: 2503
Rejestr zmian