BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)

 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny
Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały Nr XCIII/2378/2014 z dnia 30 października 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, którego granice wyznaczają:

 

 od północnego-zachodu: południowo – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Księcia Ziemowita;

- od północnego-wschodu: północno – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Rzecznej;

- od południa i południowego – zachodu: południowa granica Dzielnicy Targówek.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłać pocztą na podany wyżej adres, w terminie do dnia 21 września 2015 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

ogłoszenie (pdf, 203KB)

 

 

 
 
Wprowadził Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2015
Aktualizujący Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2015
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2015
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-08-2015
Liczba odwiedzin: 1625
Rejestr zmian