BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Gospodarka nieruchomościami > Bielany > Bielany. Informacja o wyniku przetargu (ul. Nocznickiego 33)

 
Informacja o wyniku przetargu

Działając zgodnie z pkt IX. 6 załącznika nr 3 do zarządzenia nr 940/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonejw Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Nocznickiego 33 podaję do publicznej wiadomości wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Nocznickiego 33 

 • Data i miejsce przetargu: Część jawna przetargu odbyła się w dniu 6 lipca 2011 r. w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29
 • Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: 
  • uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00450073/5, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 282, 292, 298, 303, 306 w obrębie 7-08-01,
  • uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00281780/8, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 218 i 283 w obrębie 7-08-01,
  • uregulowana w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00399842/1, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 291 w obrębie 7-08-01,
  • nie uregulowana w księdze wieczystej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 313 i 314 w obrębie 7-08-01
 • Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
 • Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
 • Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego: 4,70 zł/m2 netto + VAT według obowiązującej stawki.
 • Najkorzystniejsza stawka czynszu dzierżawnego: 4,75 zł/m2 netto + VAT według obowiązującej stawki.
 • Dzierżawca nieruchomości: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Załączniki:
-
Data ogłoszenia:
25-07-2011
Data wprowadzenia:  25-07-2011
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2011
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2011
Zatwierdzający Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-07-2011
Liczba odwiedzin: 1395