BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Kontroli > Biuro Kontroli (KW)

 
Adres
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 77/79
Telefon
22 443 32 35
22 443 32 36
Faks
22 443 32 37
Email
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
dyrektor Ewa Graniewska
tel.: 22 443 32 35, 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 335, III piętro
zastępca dyrektora Piotr Sielecki
tel.: 22 443 32 35, 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 329, III piętro
zastępca dyrektora Arkadiusz Jówko
tel.: 22 443 32 35; 443 32 36, faks: 22 443 32 37, e-mail: sekretariat.BKW@um.warszawa.pl
ul. Marszałkowska 77/79, p. 337, III piętro
Zakres działania wydziału biura

Do wspólnego zakresu działania wydziałów i zespołów należy w szczególności:

 1. sporządzanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań oraz prognoz w zakresie swojego działania;
 2. zgłaszanie propozycji do projektu planu kontroli;
 3. opracowywanie propozycji do projektu budżetu m.st. Warszawy, w części dotyczącej zakresu swojego działania;
 4. monitorowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań;
 5. udostępnianie informacji publicznej;
 6. ocena kontroli zarządczej;
 7. gromadzenie informacji i kontrola funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy;
 8. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi jednostkami i organizacjami – w zakresie swojego działania oraz w ramach posiadanych uprawnień;
 9. opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje skierowane do Biura zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady m.st. Warszawy oraz radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;
 11. kontrola realizacji procesów i zadań określonych w przepisach ustrojowych oraz aktach prawa wewnętrznego;
 12. zgłaszanie potrzeb szkoleniowych

Dodatkowe informacje

Komórki organizacyjne Biura Kontroli:

 1. Wydział Gospodarki Finansowej (KW-WGF)
 2. Wydział Postępowań  (KW-WP)
 3. Wydział Infrastruktury (KW-WI)
 4. Zespół Nieruchomości (KW-ZN)
 5. Zespół Inwestycji (KW-ZI) 
 6. Wydział Analiz i Obsługi Prawnej (KW-WAOP)
 7. Zespół Zarządzania i Organizacji (KW-ZO)
 8. Wydział Skarg i Wniosków (KW-WSW)
Odnośniki

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez biuro:

rok 2003 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2004 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2005 [pobierz] oraz wystąpienia    
rok 2006 [pobierz] oraz wystąpienia     
rok 2007 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2008 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2009 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2010 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2011 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2012 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2013 [pobierz] oraz wystąpienia
rok 2014 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2015 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2016 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2017 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2018 [pobierz] oraz wystąpienia

rok 2019 [pobierz] oraz wystąpienia

Załączniki

Zarządzenie nr 1768/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Schemat organizacyjny
Zarządzenie Nr 4155/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lutego 2010 r. ( z późn. zmianami) w sprawie trybu i zasad postępowania kontrolnego - tekst ujednolicony

 

 
 
Wprowadził Durlik Ewa (Biuro Kontroli (KW)) 21-06-2007
Aktualizujący Paś Agnieszka (Biuro Kontroli (KW)) 04-12-2019
Zatwierdzający Jówko Arkadiusz (Biuro Kontroli (KW)) 04-12-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2019
Liczba odwiedzin: 78332
Rejestr zmian