BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Ursynów > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
352 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej inwestycji „Modernizacja ul. Pileckiego na odc. od ulicy Roentgena do ul. Płaskowickiej” 22-06-2007 Szczegóły
351 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wykonania robót dodatkowych przy rozbudowie Przedszkola przy ul. Kajakowej 22-06-2007 Szczegóły
350 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wykonania robót uzupełniających przy rozbudowie Przedszkola przy ul. Kajakowej 22-06-2007 Szczegóły
349 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż w formie nieograniczonego przetargu pisemnego, 87 kontenerów w podziale na 4 zadania 20-06-2007 Szczegóły
348 wyłonienia najemcy powierzchni użytkowej 112,03 m kw z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny w budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 w Warszawie 20-06-2007 Szczegóły
347 zmiany lokalizacji opraw oświetleniowych i montażu instalacji elektrycznej w salach obsługi WOM w budynku Ratusza Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 20-06-2007 Szczegóły
346 dostawy, przygotowania oraz wymiany paneli sufitowych w salach obsługi WOM w budynku Ratusza Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 20-06-2007 Szczegóły
345 wyrażenia zgody na podpisanie umów ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” na dzierżawę powierzchni pod kontenery w okresie od 1.04 do 31.07.2007r 20-06-2007 Szczegóły
344 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont łazienek w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9 20-06-2007 Szczegóły
343 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwała nr 118 Zarządu Dzielnicy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu przebudowy bloku żywienia w Przedszkolu nr 267 przy ul. Małcużyńskiego 4 20-06-2007 Szczegóły
342 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 286 przy ulicy Mandarynki 1 20-06-2007 Szczegóły
341 zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane polegające na likwidacji spękań ścian i sufitów w SP nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 20-06-2007 Szczegóły
340 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian w uchwale nr XXXII/685/2004 Rady m. st. Warszawy w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych 20-06-2007 Szczegóły
339 udzielenia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie „Projektu wykonawczego na remont boiska przy ul. Dembowskiego” 15-06-2007 Szczegóły
338 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 189 z dn. 5.04.2007 r. i rozszerzoną uchwałą nr 240 z dn. 26.04.2007 r. Zarządu Dzielnicy Ursynów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Belgradzka/Lanciego 13-06-2007 Szczegóły
337 propozycji zmian w planie budżetu na 2007 r. w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 r. 13-06-2007 Szczegóły
336 propozycji zmian w planie budżetu na 2007 r. w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 r. 13-06-2007 Szczegóły
335 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 196 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 5.04.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Budowa ul. Pustułeczki (odc. ul. Roentgena – ul. Rolna) 13-06-2007 Szczegóły
334 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 148 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 21.03.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie „wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody w kanałach podpodłogowych w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie 13-06-2007 Szczegóły
333 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 234 Zarządu Dzielnicy Ursynów z dn. 25.04.2007 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „opracowanie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich: Zadanie I – termomodernizacja budynku szkoły, Zadanie II – remont bloku żywienia, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie 13-06-2007 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian