BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLI/2007/18 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu na lokal użytkowy nr 4A w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 14 za porozumieniem stron z dniem 31.08.2018r 09-08-2018 Szczegóły
CLI/2006/18 uzgodnienia Regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Włochy m.st. Warszawy 09-08-2018 Szczegóły
CL/2005/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/2004/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/2003/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/2002/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/2001/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/2000/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/1999/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/1998/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/1997/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 02-08-2018 Szczegóły
CL/1996/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/1995/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 02-08-2018 Szczegóły
CL/1994/18 dokonania zmiany podstawy prawnej kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 02-08-2018 Szczegóły
CL/1993/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr …, przy ulicy … 01-08-2018 Szczegóły
CL/1992/18 zmiany uchwały nr CXXXVI/1840/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu renegocjacji warunków umów najmu lokali użytkowych zawartych na czas nieokreślony oraz powołania Komisji ds. Renegocjacji 01-08-2018 Szczegóły
CL/1991/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 01-08-2018 Szczegóły
CL/1990/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 01-08-2018 Szczegóły
CL/1989/18 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 – 2045 01-08-2018 Szczegóły
1