BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXXXII/1788/18 udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Oświaty, Sportu i Wychowania dla dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do przeprowadzenia kontroli w szkołach i placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne. 27-02-2018 Szczegóły
CXXXII/1787/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok 27-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1786/18 uchylenia Uchwały Nr XXVII/389/15 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 30 października 2015 roku, w sprawie wykreślenia z ewidencji lokali socjalnych lokalu oznaczonego nr …, przy ulicy … i skierowania M. S. do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, przy ulicy … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1785/18 dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/228/15 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zakwalifikowania i umieszczenia M. S. na liście oraz uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1784/18 dokonania zmiany podstawy prawnej i zmiany ilości osób na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w rodzinie J. D. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1783/18 zmiany podstawy prawnej a także zmiany ilości osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w rodzinie Pani G. G.-Ż., zamieszkałej w lokalu nr … przy ul. …, na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z rodzin czteroosobowych do rodzin pięcioosobowych 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1782/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr…, przy ulicy … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1781/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, w budynku przy ul. … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1780/18 dokonania zmiany podstawy prawnej kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu Pani N. K. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1779/18 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1778/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr …, w budynku przy ul. … 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1777/18 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr …, w budynku przy ul. ... 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1776/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1775/18 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1774/18 wskazania źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola kontenerowego przy ul. Parowcowej” 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1773/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczących zwiększenia wydatków bieżących na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1772/18 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczących zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych oraz przeniesienia środków pomiędzy rodzajami wydatków w ramach wydatków bieżących 22-02-2018 Szczegóły
CXXXI/1771/18 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 22-02-2018 Szczegóły
CXXX/1770/18 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres, w trybie poza konkursem ofert, miejsca postojowego nr … usytuowanego w budynku przy ul. …, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 13-02-2018 Szczegóły
CXXX/1769/18 wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu zarządu nieruchomością zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. … 13-02-2018 Szczegóły
1 2 3