BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXII/721/12 wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2012 roku 26-10-2012 Szczegóły
LXII/720/12 powierzenia Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy czynności zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym położonym na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 26-10-2012 Szczegóły
LXII/719/12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033 26-10-2012 Szczegóły
LXII/718/12 zmiany uchwały Nr X/67/2008 w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 22-10-2012 Szczegóły
LXII/717/12 uchylenia uchwały Nr LXI/699/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr X/67/2008 w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. 22-10-2012 Szczegóły
LXII/716/12 wniosku Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 22-10-2012 Szczegóły
LXII/715/12 zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok. 22-10-2012 Szczegóły
LXII/714/12 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 44,19 m2, usytuowanego w budynku przy ulicy Potrzebnej 18 22-10-2012 Szczegóły
LXII/713/12 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/712/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/711/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/710/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/709/12 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/708/12 dokonania zmiany uchwały Nr LVIII/656/12 z dnia 4 września 2012 roku 22-10-2012 Szczegóły
LXII/707/12 dokonania zmiany uchwały Nr LVIII/657/12 z dnia 4 września 2012 roku 22-10-2012 Szczegóły
LXII/706/12 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/705/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/704/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/703/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
LXII/702/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-10-2012 Szczegóły
1 2 3