BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XXXI/383/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/382/19 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/381/2019 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2018 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/380/2019 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2018 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/379/2019 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr … w budynku przy ul. … (pow. 33,30 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 050,00 zł brutto za 1 m2 . 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/378/2019 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr … w budynku przy ul. … (pow. 18,38 m2) w Warszawie przekraczającej kwotę 1 050,00 zł brutto za 1 m2 . 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/377/2019 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr … w budynku przy ul. … (pow. 13.30 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 050,00 zł brutto za 1 m2 . 22-05-2019 Szczegóły
XXXI/376/2019 wyrażenia zgody na poniesienie wydatków na remont lokalu nr … w budynku przy ul. … (pow. 47,94 m2) w wysokości przekraczającej kwotę 1 050,00 zł brutto za 1 m2 . 22-05-2019 Szczegóły
XXX/375/19 wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Stowarzyszeniu Klub Sportowy WIN WIN WARSZAWA hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy na prowadzenie zajęć piłki nożnej skierowanych do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniami społecznymi 17-05-2019 Szczegóły
XXX/374/19 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 – instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17-05-2019 Szczegóły
XXX/373/19 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 – instytucji kultury – Domu Kultury „Włochy” 17-05-2019 Szczegóły
XXIX/371/19 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/371/19 zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/370/19 przyjęcia regulaminu renegocjacji warunków najmu garaży i miejsc postojowych oraz powołania Komisji ds. Renegocjacji. 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/369/19 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr … usytuowanego w budynku przy al. … oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/368/19 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsca postojowego nr … położonego w budynku przy ul. …. 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/367/19 przeznaczenia garażu o pow. 12,00 m2, usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Cietrzewia 2 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert. 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/366/19 przeznaczenia miejsca postojowego nr 30, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 4 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/365/19 przeznaczenia miejsca postojowego nr 50, usytuowanego w garażu budynku przy ul. Naukowej 6 do najmu na okres do 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 15-05-2019 Szczegóły
XXIX/364/19 wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu nr …, przy ul. … 15-05-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328