BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Architektura i urbanistyka > Ursus > Ursus. Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

UD-XI-WAB.6733.10.2019.DSM                                                Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 r.

 

 

 

           O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie  art. 53 ust 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),

 

Zawiadamia się zainteresowane strony o wydaniu decyzji Nr 13/P/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r. kończącej postępowanie z wniosku innogy Stoen Operator Sp. z o.o.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych na części dz. nr ew. 160/19 z obr. 2-11-08 przy ul. Dzieci Warszawy w m.st. Warszawie – Dzielnica Ursus.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, oraz w Internecie.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
14-08-2019
Data wprowadzenia:  14-08-2019
 
 
Wprowadził Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 14-08-2019
Aktualizujący Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 14-08-2019
Zatwierdzający Rozwadowska Małgorzata (Dzielnica Ursus) 14-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-08-2019
Liczba odwiedzin: 75
Rejestr zmian