BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
10238/2017 zaopiniowania wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok oraz prognozy budżetowej Dzielnicy Wola na lata 2019-2020 30-08-2017 Szczegóły
10237/2017 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w dzielnicowym załaczniku do budzetu m.st. Warszawy na 2017 r. 23-08-2017 Szczegóły
10236/2017 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 23-08-2017 Szczegóły
10235/2017 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10234/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10233/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10232/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10231/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10230/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10229/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10228/2017 wskazania pomieszczeń tymczasowych 22-08-2017 Szczegóły
10227/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10226/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10225/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10224/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10223/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10222/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10221/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10220/2017 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
10219/2017 uchylenia uchwały nr 3769/2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem miasta st. Warszawy 22-08-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13