BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3437/2009 zmiany uchwały Zarządu Nr 3276/2009 dot. udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3456/2009 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia powołującego Komisję Przetargową dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wykonującą czynności związane z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy oraz wolnych lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych na ternie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 31-03-2009 Szczegóły
3455/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3454/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3453/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3452/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3451/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3450/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3448/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3447/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3449/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3446/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3445/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 24-03-2009 Szczegóły
3444/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3443/2009 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 31-03-2009 Szczegóły
3442/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości położonej w ... przy ..., przypadającej na lokal mieszkalny nr ..., bedącej w użytkowaniu wieczystym p. Elżbiety Orzeszek 31-03-2009 Szczegóły
3441/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wola, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Strop" 31-03-2009 Szczegóły
3440/2009 odmowy ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Obozowej 20, będącej w użytkowaniu wieczystym Inco Veritas SA 31-03-2009 Szczegóły
3439/2009 wyrażenia zgody właścicielskiej niezbędnej do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 31-03-2009 Szczegóły
3438/2009 upoważnienia przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pana Marka Lipińskiego Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do udzielenia 50% bonifikat od opłat rocznych za 2009 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wola, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i podpisywania powiadomień dla wnioskodawców 31-03-2009 Szczegóły