BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1835/2008 zaopiniowania wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej Dzielnicy Wola na lata 2010-2011 29-08-2008 Szczegóły
1834/2008 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 26-08-2008 Szczegóły
1833/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1832/2008 zmiany Uchwały Nr 1467/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1831/2008 zmiany Uchwały Nr 1467/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1830/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1829/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1828/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1827/2008 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 26-08-2008 Szczegóły
1826/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Młynarskiej 25, którego najemca są p.p. Iwona i Piotr Siegert „TESAT” s.c. 26-08-2008 Szczegóły
1825/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy ul. Górczewskiej 24, którego najemca jest „CB-HORT CAFE PODLASIEWICZ” S.J. 26-08-2008 Szczegóły
1824/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym umieszczony jest lokal przy Al. Solidarności 147, którego najemcą jest „Moch-Exitus S. Moch” Spółka Jawna 26-08-2008 Szczegóły
1823/2008 zatwierdzenia projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na którym umieszczony jest lokal przy ul. Staszica 7/9, którego najemcą jest p. Grzegorz Czubak 26-08-2008 Szczegóły
1822/2008 wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 31.08.2008 r. umowy najmu zawartej w dniu 27.03.2008 r. z p. Krzysztofem Zielińskim na lokal użytkowy położony w Warszawie przy ul. Płockiej 3, za porozumieniem stron 26-08-2008 Szczegóły
1821/2008 zatwierdzenia wynegocjowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy warunków najmu lokalu użytkowego, położonego w Warszawie przy Al. Solidarności 129/131, na rzecz dotychczasowego najemcy 26-08-2008 Szczegóły
1820/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 26-08-2008 Szczegóły
1819/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 21-08-2008 Szczegóły
1818/2008 skierowania do Prezydenta m.st. Warszawy wniosku o dokonanie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 r. 21-08-2008 Szczegóły
1817/2008 wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 13 na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym z pominięciem procedury konkursu ofert, z przeznaczeniem na cele statutowe 21-08-2008 Szczegóły
1816/2008 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy wola m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaakceptowania zmiany wskaźników opisujących kryteria wyborów obszarów w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy” na lata 2005-2013” 12-08-2008 Szczegóły
1 2