BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Wola > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
185/2003 powołania komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących dopłat do zaliczek w nieruchomościach wspólnych stanowiących współwłasność m.st. Warszawy 29-07-2003 Szczegóły
184/2003 powołania komisji do spraw odtworzenia dokumentacji technicznych 29-07-2003 Szczegóły
183/2003 skierowania osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu na lokal udostępniony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. 29-07-2003 Szczegóły
182/2003 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 29-07-2003 Szczegóły
181/2003 wyrażenia zgody na podnajęcie przez Pana Bolesława Boguckiego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 23 o pow. 32,08 m2 29-07-2003 Szczegóły
180/2003 cesji praw do lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 25 o pow. 59,08 m2 29-07-2003 Szczegóły
179/2003 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy projektów uchwał Rady w sprawie zaopiniowania projektu statutu m.st. Warszawy 22-07-2003 Szczegóły
178/2003 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 22-07-2003 Szczegóły
177/2003 wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy projektu uchwały w sprawie przekazania w administrowanie Zarządowi Budynków Komunalnych Wola lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach szkolnych 15-07-2003 Szczegóły
176/2003 wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 10 o pow. 75,28 m2 z pominięciem procedury konkursu ofert 15-07-2003 Szczegóły
175/2003 uchylenia uchwały Nr 150/2003 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 10.06.2003 r. w sprawie zawieszenia procesu inwestycyjnego pt. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej w Warszawie” 15-07-2003 Szczegóły
174/2003 zwolnienia od wpłaty kaucji 15-07-2003 Szczegóły
173/2003 zwolnienia od wpłaty kaucji 15-07-2003 Szczegóły
172/2003 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 15-07-2003 Szczegóły
171/2003 wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul. Obozowej 63/65 o pow. 145,14 m2 z pominięciem procedury 08-07-2003 Szczegóły
170/2003 skierowania osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu na 5 lokali udostępnionych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Spółka z o.o. 08-07-2003 Szczegóły
169/2003 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-07-2003 Szczegóły
168/2003 skierowania do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie przeniesień planowanych wydatków w dzielnicowym załączniku do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2003 rok 08-07-2003 Szczegóły
167/2003 zmiany uchwały Nr 215/2001 z dnia 06.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum 01-07-2003 Szczegóły
166/2003 zwolnienia od wpłaty kaucji 01-07-2003 Szczegóły
1 2 3