BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1145 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r. 28-09-2005 Szczegóły
1144 podziału środków pieniężnych dla szkół, przedszkoli, placówek pracy pozaszkolnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 28-09-2005 Szczegóły
1143 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Michałem Stamirowskim oraz Małgorzatą Strzelec – Piotrowską i Piotrem Piotrowskim. 28-09-2005 Szczegóły
1142 wyrażenia zgody na przyspieszenie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z Wiesławą Grzymską zamieszkałą obecnie w lokalu nr ... przy ulicy ... . 28-09-2005 Szczegóły
1141 wyrażenia zgody na przyspieszenie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z Krzysztofem Lechem zamieszkałym obecnie w lokalu nr ... przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1140 wyrażenia zgody na przyspieszenie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z małżonkami Jerzym i Anną Rockimi zamieszkałymi obecnie w lokalu nr ... przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1139 przyspieszenia realizacji sprawy zawarcia umowy najmu z Teodozją Czujkiewicz zam. w lokalu nr ... przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1138 przyspieszenia realizacji sprawy zawarcia umowy najmu z Moniką i Dawidem Kozerami zam. w lokalu nr ... przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1137 przyspieszenia realizacji sprawy zawarcia umowy najmu z Elżbietą i Krzysztofem Bałabanami zam. w lokalu nr ... przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1136 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących Danuty Tomaszewskiej zamieszkałej obecnie przy ul. ... . 28-09-2005 Szczegóły
1135 udzielenia kwalifikacji do zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących Gracjany Grędy. 28-09-2005 Szczegóły
1134 skreślenia nazwiska Izabeli Matery z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 28-09-2005 Szczegóły
1133 skreślenia nazwiska Renaty Laskowskiej z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.Warszawy. 28-09-2005 Szczegóły
1132 skreślenia nazwiska Anieli i Władysława Kuligowskich, zamieszkałych obecnie przy ul. ..., z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy. 28-09-2005 Szczegóły
1131 skreślenia nazwiska Kazimierza Skury, zamieszkałego obecnie przy ul. ... , z listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu z zasobów komunalnych zamieszkujących w budynkach stanowiących własność osoby fizycznej, które posiadają tytuł do lokalu na podstawie decyzji administracyjnej. 28-09-2005 Szczegóły
1130 zmiany Uchwały Nr 1106 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 14 września 2005 r. 28-09-2005 Szczegóły
1129 wyrażenia zgody na dokonanie korekty wielkości powierzchni użytkowych lokali w budynku przy ul. Antycznej 4, a także na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu. 28-09-2005 Szczegóły
1128 zorganizowania konkursów ofert na wyłonienie najemców garaży z zasobu m. st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Bielany. 28-09-2005 Szczegóły
1127 wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym dachu budynku użytkowego przy ul. Żeromskiego 17A. 28-09-2005 Szczegóły
1126 wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Ewą i Grzegorzem Madejami oraz Wiesławą Ślusarczyk. 22-09-2005 Szczegóły
1 2 3