BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2968/2021 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 17-09-2021 Szczegóły
2967/2021 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok 17-09-2021 Szczegóły
2966/2021 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2965/2021 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok 14-09-2021 Szczegóły
2964/2021 podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 14-09-2021 Szczegóły
2963/2021 wniosku … o pomoc mieszkaniową 14-09-2021 Szczegóły
2962/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2961/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2960/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2959/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2958/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2957/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2956/2021 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 14-09-2021 Szczegóły
2955/2021 skierowania … do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego 14-09-2021 Szczegóły
2954/2021 przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr … usytuowanego w budynku przy ul. … na pomieszczenie tymczasowe oraz realizacji wyroku sądu nakazującego …, … i … opróżnienie, opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 14-09-2021 Szczegóły
2953/2021 uzupełnienia rejestru oczekujących na najem pomieszczenia tymczasowego 14-09-2021 Szczegóły
2952/2012 podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 07-09-2021 Szczegóły
2951/2021 realizacji pkt IV wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza I Wydział Cywilny z dnia 17 czerwca 2021 r. nakazującego …, …, .. i … opróżnienie, opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 07-09-2021 Szczegóły
2950/2021 uzupełnienia rejestru wyroków z prawem do najmu socjalnego 07-09-2021 Szczegóły
2949/2021 wniosku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – najemcy lokali użytkowych przy ul. K. Wóycickiego 1/3 o wyrażenie zgody na podnajem części lokali w budynkach o numerze 14, 15 i 17 na rzecz innego podmiotu gospodarczego 07-09-2021 Szczegóły
1 2