BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3459/2017 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany do oceny formalnej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2017 - 2019 01-08-2017 Szczegóły
3460/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2017 - 2019 01-08-2017 Szczegóły
3461/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok 01-08-2017 Szczegóły
3462/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok 08-08-2017 Szczegóły
3463/2017 inicjatywy uchwałodawczej 08-08-2017 Szczegóły
3464/2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 08-08-2017 Szczegóły
3465/2017 inicjatywy uchwałodawczej 09-08-2017 Szczegóły
3466/2017 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 – 2045 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 09-08-2017 Szczegóły
3467/2017 realizacji wyroku sądu nakazującego L. S. opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego 17-08-2017 Szczegóły
3468/2017 wniosku B. J. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3469/2017 wniosku B. D. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3470/2017 wniosku A. M., H. M. i S. M. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3471/2017 wniosku K. S. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3472/2017 wniosku R. D. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3473/2017 ponownego rozpatrzenia wniosku J. P. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 17-08-2017 Szczegóły
3474/2017 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. B. Podczaszyńskiego 31 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – Marty Lipińskiej Hoek Studio 17-08-2017 Szczegóły
3475/2017 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu przy ul. S. Żeromskiego 55/67 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy VLADEX Siarhei Shumchenia 17-08-2017 Szczegóły
3476/2017 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu przy ul. J. Kasprowicza 56 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Abdul Nasser Naji 17-08-2017 Szczegóły
3477/2017 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego przy ul. … w … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy – M. G. 17-08-2017 Szczegóły
3478/2017 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr … usytuowanego przy ul. … w … oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy – T. S. 17-08-2017 Szczegóły
1 2 3