BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1858/2013 podziału środków finansowych dla przedszkoli, szkół i placówek 19-02-2013 Szczegóły
1857/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 19-02-2013 Szczegóły
1856/2013 wniosku … – najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. …. o dokonanie zmian w umowie najmu przedmiotowego lokalu 19-02-2013 Szczegóły
1855/2013 podania do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2013 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 19-02-2013 Szczegóły
1854/2013 wniosku ... i ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 19-02-2013 Szczegóły
1853/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 19-02-2013 Szczegóły
1852/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 19-02-2013 Szczegóły
1889/2013 sprostowania omyłek w załączniku do uchwały Nr 1843/2013 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w Dzielnicy Bielany w 2013 roku 26-02-2013 Szczegóły
1888/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych w zakresie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2013 26-02-2013 Szczegóły
1887/2013 inicjatywy uchwałodawczej 26-02-2013 Szczegóły
1886/2012 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku 26-02-2013 Szczegóły
1885/2013 głosowania za zaciągnięciem przez Wspólnotę Mieszkaniową Wrzeciono 28 kredytu termomodernizacyjnego 26-02-2013 Szczegóły
1884/2013 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2013 rok 26-02-2013 Szczegóły
1883/2013 sprawie wprowadzenia zmian w pozycji nr 32 dotyczącej lokalu nr … położonego w budynku przy ul. … w wykazie nr 16/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 26-02-2013 Szczegóły
1882/2013 wprowadzenia zmian w pozycji nr 15 dotyczącej lokalu nr ... położonego w budynku przy ul. … w wykazie nr 16/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1718/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 16/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 26-02-2013 Szczegóły
1881/2013 wprowadzenia zmian w pozycji nr 23 dotyczącej lokalu nr ... położonego w budynku przy al. … w wykazie nr 14/2012 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1716/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nr 14/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania w/w wykazu do publicznej wiadomości 26-02-2013 Szczegóły
1880/2013 wniosku … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1879/2013 wniosku ... i … o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1878/2013 wniosku … i ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1877/2013 wniosku ... o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4