BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1699/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok 26-05-2020 Szczegóły
1698/2020 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 50 usytuowanego przy ul. J. Kasprowicza 81/85 w Warszawie 26-05-2020 Szczegóły
1697/2020 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 26-05-2020 Szczegóły
1696/2020 okresowego obniżenia wysokości czynszu najemców lokali użytkowych w związku z epidemią koronawirusa 26-05-2020 Szczegóły
1695/2020 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku użytkowym przy ul. . w . na rzecz dotychczasowego podmiotu – . 26-05-2020 Szczegóły
1694/2020 realizacji wyroku sądu nakazującego ., . oraz . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 26-05-2020 Szczegóły
1693/2020 realizacji wyroku sądu nakazującego ., . oraz . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 26-05-2020 Szczegóły
1692/2020 realizacji wyroku sądu nakazującego . oraz . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 26-05-2020 Szczegóły
1691/2020 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2019 26-05-2020 Szczegóły
1690/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 19-05-2020 Szczegóły
1689/2020 inicjatywy uchwałodawczej 19-05-2020 Szczegóły
1688/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020-2050 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 19-05-2020 Szczegóły
1687/2020 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok 19-05-2020 Szczegóły
1686/2020 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego przy ul. W. Broniewskiego 66 w Warszawie 19-05-2020 Szczegóły
1685/2020 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego przy ul. Marymonckiej 45 w Warszawie 19-05-2020 Szczegóły
1684/2020 wniosku . – najemcy lokalu użytkowego przy ul. . o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 19-05-2020 Szczegóły
1683/2020 przeznaczenia do dalszego najmu boksu motocyklowego nr . w budynku przy ul. . w . oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – . 19-05-2020 Szczegóły
1682/2020 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr . w budynku przy ul. . w . oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – . 19-05-2020 Szczegóły
1681/2020 okresowego obniżenia wysokości czynszu najemców lokali użytkowych w związku z epidemią koronawirusa 19-05-2020 Szczegóły
1680/2020 rozpatrzenia wniosku . i . o najem lokalu TBS 19-05-2020 Szczegóły
1 2