BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1274/2019 przekazania lokali mieszkalnych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 31-12-2019 Szczegóły
1273/2019 podtrzymania rozstrzygnięcia wniosku . o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-12-2019 Szczegóły
1272/2019 wniosku . o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-12-2019 Szczegóły
1271/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji wyroku sądu nakazującego . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 31-12-2019 Szczegóły
1270/2019 realizacji wyroku sądu nakazującego . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 31-12-2019 Szczegóły
1269/2019 realizacji wyroku sądu nakazującego .oraz . opróżnienie i opuszczenie oraz wydanie lokalu mieszkalnego 31-12-2019 Szczegóły
1268/2019 wniosku . o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy 31-12-2019 Szczegóły
1267/2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2020 roku 30-12-2019 Szczegóły
1266/2019 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Standardów Napraw Lokali” 30-12-2019 Szczegóły
1265/2019 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 166 usytuowanego przy ul. W. Broniewskiego 97 w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1264/2019 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 91 usytuowanego przy ul. A. Magiera 1 w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1263/2019 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego przy ul. Przytyk 7 w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1262/2019 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego przy ul. Marymonckiej 45 w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1261/2019 wyrażenia zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego przy ul. Hajoty 25 w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1260/2019 przeznaczenia do dalszego najmu garażu samochodowego nr . usytuowanego w budynku przy ul. . na rzecz dotychczasowego podmiotu . 30-12-2019 Szczegóły
1259/2019 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego w budynku nr 9 przy ul. K. Wóycickiego 1/3 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 30-12-2019 Szczegóły
1258/2019 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego we wspólnotowym budynku mieszkalnym przy ul. . oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego podmiotu – . 30-12-2019 Szczegóły
1257/2019 uzupełnienia rejestru wyroków nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd nie ustalił prawa do otrzymania najmu socjalnego lub zamiennego lokalu, w tym rejestru osób oczekujących na najem pomieszczenia tymczasowego 30-12-2019 Szczegóły
1256/2019 uzupełnienia rejestru wyroków nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, w których sąd ustalił uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 30-12-2019 Szczegóły
1255/2019 wniosku do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok 19-12-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5