BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3012/2017 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok 28-03-2017 Szczegóły
3011/2017 wniosku Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” o ustalenie innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok 28-03-2017 Szczegóły
3010/2017 ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 28-03-2017 Szczegóły
3009/2017 wniosku Zakładu Mięsnego „Wierzejki”– najemcy lokalu użytkowego przy al. Zjednoczenia 1 o wyrażenie zgody na podnajem części lokalu na rzecz innego podmiotu gospodarczego 28-03-2017 Szczegóły
3008/2017 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu przy ul. J. Kasprowicza 50 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy 5L Spółka z o.o. 28-03-2017 Szczegóły
3007/2017 wezwania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa 28-03-2017 Szczegóły
3006/2017 przekazania do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy lokalu nr 25 położonego w budynku przy ul. J. Kasprowicza 90 w Warszawie 28-03-2017 Szczegóły
3005/2017 zatwierdzenia listy uzupełniającej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
3004/2017 wniosku M. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
3003/2017 wniosku I. i J. B. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
3002/2017 wniosku I. K. i P. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
3001/2017 wniosku J. i F. G. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
3000/2017 wniosku G. B. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2999/2017 wniosku I. i P. S. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2998/2017 wniosku A. G. – M. i A. M. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2997/2017 wniosku P. W. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2996/2017 wniosku W. K. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2995/2017 wniosku W. W. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2994/2017 wniosku A. i J. B. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
2993/2017 wniosku P. B. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 28-03-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7