BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
239/2015 zgody właścicielskiej dla Samodzielnego Koła Terenowego Nr 232 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Wolumen 3 31-03-2015 Szczegóły
238/2015 wniosku Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” o ustalenie innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2015 rok 31-03-2015 Szczegóły
237/2015 wniosków osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2015 rok 31-03-2015 Szczegóły
236/2015 głosowania za zaciągnięciem przez wspólnotę mieszkaniową Nocznickiego 15 kredytu 31-03-2015 Szczegóły
235/2015 głosowania za zaciągnięciem przez wspólnotę mieszkaniową Aleja Zjednoczenia 25 kredytu inwestycyjnego 31-03-2015 Szczegóły
234/2015 zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego przy al. Zjednoczenia 44 w Warszawie 31-03-2015 Szczegóły
233/2015 zgody na remont lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego przy ul. Skalbmierskiej 15 w Warszawie 31-03-2015 Szczegóły
232/2014 rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Marymonckiej 73 zawartej z M.A.R. Polska Spółka z o.o. 31-03-2015 Szczegóły
231/2015 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym nr 11 przy ul. K. Wóycickiego 1/3 31-03-2015 Szczegóły
230/2015 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr .. usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 31-03-2015 Szczegóły
229/2015 zatwierdzenia listy uzupełniającej osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
228/2015 wniosku K.. N.. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
227/2015 wniosku J.. K.. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
226/2015 wniosku P.. R.. o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
225/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku J.. K.. o najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
224/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku K.. M.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
223/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku A.. M.. o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
222/2015 ponownego rozpatrzenia wniosku E. K.. o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
221/2015 wniosku A.. K.. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
220/2015 wniosku D.. Z.. o najem lokalu socjalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-03-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7