BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1419/2012 akceptacji „Informacjio przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-30.06.2012 roku” 31-07-2012 Szczegóły
1418/2012 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033 dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy 31-07-2012 Szczegóły
1417/2012 wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok 31-07-2012 Szczegóły
1416/2012 zatwierdzenia wykazu nr 2/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz podania wykazu do publicznej wiadomości 31-07-2012 Szczegóły
1415/2012 wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ruda” o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2012 rok 31-07-2012 Szczegóły
1414/2012 aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 31-07-2012 Szczegóły
1413/2012 inicjatywy uchwałodawczej 31-07-2012 Szczegóły
1412/2012 głosowania za zaciągnięciem przez wspólnotę mieszkaniową Wrzeciono 28 kredytu termomodernizacyjnego 31-07-2012 Szczegóły
1411/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr 4 usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 31-07-2012 Szczegóły
1410/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie boksu motocyklowego nr 1 usytuowanego w zespole garażowym przy ul. …, z pominięciem trybu konkursu ofert 31-07-2012 Szczegóły
1409/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie garażu samochodowego nr 2 usytuowanego w zespole garażowym przy ul. ……, z pominięciem trybu konkursu ofert 31-07-2012 Szczegóły
1408/2012 obniżenia o 50% kaucji zabezpieczającej roszczenia m.st. Warszawy z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w pawilonie wolnostojącym przy ul. ..... 31-07-2012 Szczegóły
1407/2012 wyrażenia zgody na dalszy podnajem części lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul. Kasprowicza 54 31-07-2012 Szczegóły
1406/2012 przeznaczenia do dalszego najmu lokalu użytkowego usytuowanego w pawilonie wolnostojącym nr 4 przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz wyrażenia zgody na jego wynajęcie na rzecz dotychczasowego najemcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31-07-2012 Szczegóły
1405/2012 wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Lisowskiej 29, z pominięciem trybu konkursu ofert oraz odstąpienia od pobierania kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu 31-07-2012 Szczegóły
1404/2012 realizacji wyroku sądu nakazującego Beacie Smaczniów, Danielowi Smaczniów oraz Dagmarze Guzowskiej opróżnienie lokalu mieszkalnego 31-07-2012 Szczegóły
1403/2012 realizacji wyroku sądu nakazującego Elżbiecie Żukowskiej, Katarzynie Żukowskiej oraz Jakubowi Kurpińskiemu opróżnienie lokalu mieszkalnego 31-07-2012 Szczegóły
1402/2012 realizacji wyroku sądu nakazującego Irenie i Włodzimierzowi Stępień opróżnienie lokalu mieszkalnego 31-07-2012 Szczegóły
1401/2012 wniosku Alicji Brzozowskiej o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy 31-07-2012 Szczegóły
1400/2012 wniosku Anny Misiak o najem lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy 31-07-2012 Szczegóły
1 2 3 4