BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Bielany > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2614 umorzenia dalszej spłaty zadłużenia za korzystanie bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w ... przy ul. ... . 27-07-2010 Szczegóły
2613 opłaty za rok 2010 z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w ... przy ul. ... . 27-07-2010 Szczegóły
2612 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Anny Misiak. 27-07-2010 Szczegóły
2611 inicjatywy uchwałodawczej. 27-07-2010 Szczegóły
2610 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia oraz sprzedaż części nieruchomości wspólnej w budynku wielolokalowym przy ul. ... . 27-07-2010 Szczegóły
2609 wyrażenia zgody właścicielskiej. 27-07-2010 Szczegóły
2608 wyrażenia zgody właścicielskiej. 27-07-2010 Szczegóły
2607 ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 27-07-2010 Szczegóły
2606 ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 27-07-2010 Szczegóły
2605 ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 27-07-2010 Szczegóły
2604 akceptacji Regulaminu organizacyjnego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Bielany m.st. Warszawy. 27-07-2010 Szczegóły
2603 zmiany uchwały nr 2422 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na jednorazową wypłatę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 11/15 21-07-2010 Szczegóły
2602 przyjęcia „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za okres 01.01.-30.06. 2010 roku” 21-07-2010 Szczegóły
2601 inicjatywy uchwałodawczej. 20-07-2010 Szczegóły
2600 zwolnienia Katarzyny Zakrzewskiej z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej za lokal nr ... przy ul. ... . 20-07-2010 Szczegóły
2599 zwolnienia Agnieszki Sabadyn z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej za lokal nr ... przy ul. ... . 20-07-2010 Szczegóły
2598 zwolnienia Larysy i Aleksandra Adamskich z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej za lokal nr ... przy ul. ... . 20-07-2010 Szczegóły
2597 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Arletą Korytkowską. 20-07-2010 Szczegóły
2596 przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z Anną Gruz. 20-07-2010 Szczegóły
2595 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu Teresy Wiszniewskiej. 20-07-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5